پارک ژوراسیک

پارک ژوراسیک رمانی به نوشته مایکل کرایکتون نویسنده آمریکایی به سال ۱۹۹۰ است.

در سال ۱۹۹۳ استیون اسپیلبرگ فیلمی بر اساس همین کتاب ساخت.