حکایت دولت و فرزانگی

کتاب حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر جزو بهترین کتاب های روانشناسی و اعتماد به نفس است که میلیون ها بار چاپ شده است. داستان روان و جذاب کتاب، خواننده را بی اختیار تا پایان کتاب پیش می برد و در انتها به شدت اعتماد به نفس و حس قدرت را در او ایجاد […]