خواستگاری یا انتخاب(م. مودب پور)

مرتضی مؤدب‌پور (م. مودب پور) از نویسندگان ایرانی است که کتابهای او فروش فراوانی داشته است. وی نویسندگی حرفه‌ای خود را حدودا از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد. از این نویسنده تاکنون ۶ اثر داستانی منتشر شده‌است. به نامهای: پریچهر، یلدا، شیرین، یاسمین، گندم، رکسانا. “خواستگاری یا انتخاب” کتابی که می خواهید مطالعه کنید به صورت […]