نقد شعر صدای پای آب – سهراب سپهری

کتاب صوتی (audio book) با فرمت mp3. کتاب صوتی نقد شعر صدای پای آب – سهراب سپهری، به نقد و بررسی اثر معروف سهراب سپهری یعنی صدای پای آب  در زمانی حدود ۹ دقیقه می پردازد. متن شعر فوق نیز قرار گرفته است. همچنین دانلود مجموعه اشعار سهراب سپهری به علاقه مندان توصیه می گردد. […]