آموزش تحقیق در اینترنت

پژوهش یا تحقیق یک روند فعالانه، هوشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و فرضیه‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. همانطور که علم رو به پیشرفت است ، روش های تحقیق نیز از این قافله عقب نمانده و […]

چگونه به وسیله اینترنت تحقیق کنیم

ین جزوه به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان عزیز با امر تحقیق و چگونگی سازماندهی یک کار تحقیقی تدوین شده است.