۱۳ داستان از جلال آل احمد

جلال آل احمد در تهران به دنیا آمد.نخستین مجموعه داستان او به نام «دید و بازدید» منتشر شد. او که تاثیری گسترده بر جریان روشنفکری دوران خود داشت، به جز نوشتن داستان به نگارش مقالات اجتماعی، پژوهش‌های مردم شناسی، سفرنامه‌ها و ترجمه‌های متعددی نیز پرداخت. شاید مهم‌ترین ویژگی ادبی آل احمد نثر او بود. نثری […]