خشم و هیاهو (ویلیام فاکنر)

دوستداران رمان های غربی حتما با نام ویلیام فاکنر آشنا هستند . رمان ‌نویس امریکایی که برندهٔ جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۰ و همچنین برنده جایزه پولیتزر  برای کتاب شهر در سال ۱۹۵۷ بود . از وی آثار بدیعی در زمینه ادبیات داستانی به جا مانده که این آثار به زبان های مختلف ترجمه […]